Andere Arts in Antwerpen

Alhoewel het niet in de bedoeling lag hierover doorgedreven opzoekingen te verrichten, lijkt het ons wel interessant even uit te wijden over de familienaam Arts in het Antwerpse, en wel rond het tijdstip dat Arnould zich hier kwam vestigen. Wij hebben zodoende de tienjaarlijkse geboortetafels vanaf het jaar 1790 onderzocht.

Snel opeenvolgende geboorten van Artskes wezen er duidelijk op dat hier meer dan één “Arts” aan het werk was. Onze eerste veronderstelling was dat Arnould niet alleen naar Antwerpen kwam, maar samen met een broer of aanverwant familielid. Aangezien de geboortetafels niet de namen van de ouders vermeldden, moesten de 12 akten uitsluitsel geven. Bij het doornemen ervan vonden wij enkele gegevens over twee andere “Arts”-en in Antwerpen:

  • Twee kinderen waren van een dagwerker genaamd Jean Arts, “natif d’Anvers”, en zijn echtgenote Jacqueline Muler.
  • Zeven andere kinderen bleken van “blanchisseur” Pierre Arts en Petronille Andriessen. Ook hij was niet verwant met Arnould vermits hij (°16 juni 1782) afkomstig bleek uit Zuid-Brabant. Zo kunnen wij besluiten, hoe onwaarschijnlijk het ook moge voorkomen, dat de gelijktijdige inwijking van Arnould en Pierre te Antwerpen louter toeval was.