Huwelijkscontract Hendrik Arts uit 1776

Voorvader Hendrik Arts is in 1776 een derde keer gehuwd met Willemijn Benser.  Getuigen bij het huwelijk waren Johannes Benser en Allegonda Benser. Er werd tussen de partijen een contract aangegaan voor de schepenen van Vierlingsbeek om de rechten van het enige overblijvende kind (Agatha) uit de vorige huwelijken te vrijwaren. In dit contract worden haar de volgende voorzieningen toebedeeld:

“…zal aan de voornoemde minderjarige dogter van den Bruydegom moeten worden uytgerijkt een koey, een bed met zijn toebehooren, drie en eenen halven mergen bouwland in het Makker Veld onder Vierlinxbeek geleegen en een huys, moeshof, boomgaard en aangeleegen bouwland op den Borggraaf meede onder Vierlinxbeek geleegen, welke aan het Zelve zal verstrekken voor moederlijk goed en bewijs als meede tot voldoeninge van Desselfts aandeel in de nalatenschap van Desselfs grootouders van moederszijde en met namen Peter Claassen  en Anneke Hendriks”.

Opnieuw leggen we de nadruk op de veranderlijke schrijfwijze van een familienaam.  Zo wordt de familienaam Benser op verschillende wijzen geschreven:  Benser, Bens, Van Bensen, Vanbens en Berens.