Het ongelukje van Jean en Anne

Als 23-jarige kleermakersgast trad Jean-François op donderdag 16 oktober 1834 in de toentertijd “chique” Sint-Jacobsparochie in het huwelijk met de vijf jaar oudere Anna-Catharina Steens. Het betrof hier wellicht een huwelijk boven zijn stand. onder de getuigen bij hun huwelijk waren bijvoorbeeld de juweliers Pierre-Joseph Steens en Jean-Baptiste Strick.

We gaan er vanuit dat het mogelijk een gedwongen huwelijk betrof. Immers, hun eerste zoon Guilielmus Joannes Arts zag slechts 5 maanden na hun huwelijk het levenslicht op woensdag 4 maart 1835. Vader was toen 24 en moeder 29 jaar oud. Deze man, later in de omgang “Nonkel Mus” genaamd, wordt in 1866 peter van – en zal zijn naam geven aan – zijn neef en onze latere stamvader Guilielmus Joannes Arts (“Bompa van Edegem”). Volgens de overlevering was hij de vaandeldrager van een goed dozijn verenigingen.

Tenslotte nog dit: in het museum “Vleeshuis” te Antwerpen bevindt zich een zilveren plaat met daarin de namen gegrift van de goud- en zilversmeden uit Antwerpen.  Naast hun naam staat het merkteken dat zij mochten slaan op de door hun vervaardigde stukken. U vindt op die plaat de naam van Willem Steens, de schoonvader van Jan Arts.