Woonplaatsen van Antwerpse Stamvaders

Arnoldus

Wij weten dat Arnould in het jaar 1805 naar Antwerpen kwam, gevolgd door Henriette in 1806.  Volgens de tellinglijsten woonde het gezin Arts – Infen tussen 1809 en 1834 op vele verschillende adressen: Hochstetterstraat 24 (huidige Borzestraat), Zwartzusterstraat 10, Paddengracht (nu Prinsesstraat), Lange Meystraat (?), Jan Van Lierstraat, Oogzetterstraat (zie hiervoor), Keyserstraat, Moriaenstraat, Hespestraat (voor de verbreding van de Eiermarkt), opnieuw Moorjaanstraat en Grote Markt 44.

Jan

Aan de hand van verschillende geboorte- en  trouwakten kunnen wij een spoor van Jan en Anne doorheen Oud-Antwerpen volgen.  In volgorde noteren we de volgende adressen (de schrijfwijze van de straatnamen is zoals ze in de akten vermeld staan):

 • Appaartstraat (Sint-Andries, 1834)
 • Bredestraat 39 (Sint-Joris, 1834)
 • Wolstraat (1835)
 • Minderbroedersrui (Sint-Jacob, 1836)
 • Koningstraat (Sint-Jacob, 1836)
 • Sint-Jacobsmarkt 39 (Sint-Jacob, 1838)
 • Lange Roosenstraat (?) (1839)
 • Jodenstraat (1839)
 • Lange Nieuwstraat (Sint-Carolus, 1841)
 • Vuile Rui (?) (Sint-Carolus, 1841)
 • Schuitstraat 19 (Sint-Andries, 1847)
 • Vliersteeg 92 (Tussen Kloosterstraat en Sint-Andriesplaats) (Sint-Andries, 1848)
 • Boeksteeg 110 (Nationalestraat) (Sint-Andries, 1848)
 • Sint-Rochusstraat 33 (1857)
 • Sint-Rochusstraat 21 (1857)
 • Lepelstraatje (1859)
 • Kloosterstraat 89 (Sint-Andries, 1863)
 • Kloosterstraat 80 (Sint-Andries, 1865).