Hoe “blauw” is de familie Antoine Arts?

Volgende historie mochten wij ontvangen van Pascal Mallien en Robert de Bruyn:

De bovenstaande titel duidt geenszins op enige politieke connotatie. Het is evenmin een vingerwijzing naar een welbepaalde klederdracht of snit… uitgaande van het Modepaleis of gedragen als uniform in het O.L.V. College. Het heeft iets te maken met “blauw bloed”.
Het huwelijk tussen Antoine Arts en Elisabeth Hedgren zorgt immers tot op heden voor een enigma over de afkomst van onze voorvaderen, langs grootmoeders kant. De bruidschat blijkt alleszins geen kat in een “Hedgren”’s zak te zijn…

De vader van Elisabeth Hedgren, de heer Johan August Hedgren, geboren in een randgemeente van Stockholm, Vermdö, op 30 juli 1847, overleden te Hove, op 28 juli 1924,
kreeg eertijds opdracht van Leopold II, Koning der Belgen, om scheepsbemanningen te ronselen in Zweedse dagbladen voor de toenmalige scheepslijn Antwerpen – Congo. Wie was vervolgens de vader van Johan August Hedgren? Volgens het parochieregister van Stockholm, werd op 4 januari 1816 de heer Carl August Hedgren geboren. Eigenaardig genoeg wordt deze geboortedatum niet in het geboorteregister teruggevonden. Hij diende bij het infanterieregiment “Svea Livarde” in Stockholm. En tenslotte komt de verboden vraag: Wie was dan wel de vader van Carl August Hedgren? De moeder lijkt wél bekend, mevrouw Desirée Clary, waarover een biografie verscheen van auteur Girod De l’Ain. Haar intiem leven met generaal Bernadotte, Koning van Zweden, wordt er onder andere beschreven. Sindsdien heeft men de indruk dat de heer Carl August Hedgren een buitenechtelijk kind is van één van Napoleons lievelingsgeneraals, vervolgens gekroond tot Koning van Zweden. Dit vermoeden wordt van generatie op generatie als dusdanig doorgegeven.
Zelfs in de huidige tijd van DNA-tests, zal men hoe dan ook nooit meer achterhalen of dit nu een fabeltje of de waarheid betreft. Het zou immers ook kunnen dat Koning Bernadotte een blauwtje heeft opgelopen in zijn relatie met Desirée Clary en er dus een nog meer onbekende voorvader verscholen zit in de harten van weleer.