De oudste foto van voorouders

Abraham Josephus Antonius Arts was het derde kind (tweede zoon) van de toen 27-jarige Jan Arts (V) en de 32-jarige Anna Steens. Hij werd geboren op vrijdag 26 oktober 1838 in het huis aan de Sint-Jacobsmarkt 39 te Antwerpen, en op dezelfde dag gedoopt in de Sint-Jakobskerk. De legende van onze zogezegde “Joodse afkomst”, steunend op de nogal Israëlitisch klinkende voornaam van onze stamvader, vindt in de akten zijn verklaring, maar tevens zijn weerlegging: De nieuwgeborene ontving identiek dezelfde voornamen als zijn peter: de toen 49-jarige koopman Abraham Josephus Antonius Steens, die samen met Joseph Van Der Veken (deze trad ook als getuige op bij het wettelijke huwelijk van zijn ouders) de geboorte van Abraham Arts op het stadhuis aangaf.

Als 23-jarige huwde hij op woensdag 13 augustus 1862 in de Sint-Andrieskerk met de 24-jarige kantwerkster Maria Theresia Van Dessel. Zij werd geboren te Antwerpen op 6 mei 1839 als oudste dochter van koperslager Joannes Baptist Van Dessel en Anna Catharina Van Dijck. Getuigen bij dit huwelijk waren de 23-jarige arbeider Norbertus Van Dessel (broer van de bruid), de 29-jarige Joannes Baptist Josephus Dorekens, de in Borsbeek geboren 40-jarige schoenmaker Joannes Baptista Van Dyck (oom van de bruid) en de 32-jarige kleermaker Jacobus Josephus Verhoeven.

Het trouwboekje van het echtpaar Arts – Van Dessel is het oudste originele document dat wij van onze familie bezitten.

5 van de 8 kinderen van Abraham en Marie werden geboren aan de Boeksteeg.

Begin november 1905 werd Maria Van Dessel voor een operatie in het Sint-Camillusziekenhuis te Antwerpen opgenomen.  Maria overleefde de operatie niet, en overleed op 3 november.  Ze was toen 66 jaar oud, en werd in het familiegraf op het gemeentekerkhof van Berchem bijgezet.  3 van haar 8 kinderen waren inmiddels reeds overleden.

Op 7 januari 1907 overleed Abraham in zijn woning aan de Zuiderlei 125 (thans Amerikalei).  Hij was dan 68 jaar, en werd eveneens begraven te Berchem (het familiegraf werd reeds geruimd en kan dus niet meer worden bezocht).