Charles en Marguerite

Carolus Guilielmus Marie Arts, in de omgang “Charles”, was de tweede zoon van Guilielmus Arts (VII-b) en Maria Van Bogaert.  Hij werd geboren te Antwerpen op vrijdag 3 november 1893 op de verjaardag van zijn moeder.  Bij het doopsel op 5 november traden Charles II Van Bogaert en Maria Van Dessel op als doopheffers.

Zijn eerste schooljaren zou hij doorlopen op de Sint-Anna-Bijnsschool aan de Everdijstraat, om dan samen met zijn oudere broer Antoine zijn studies voort te zetten bij de paters Jezuïeten in Sint-Ignatius, toen gelegen in de Korte Nieuwstraat.  Studiereizen leidden Charles naar Londen (1907), Oberammergau en Rome… De reiskoorts kreeg hem te pakken en voor Charles zou reizen een vakantiebezigheid worden.

Omstreeks 1910, hij was toen 17 jaar, begon Charles zijn loopbaan in de zaak en hielp hij zijn ouders.

Op 9 september 1920 huwde de 26-jarige Charles in de Antwerpse Onze-Lieve-Vrouwekerk met de 22-jarige Margaretha Joanna Van Den Eynde , kortweg Marguerite.  Zij werd in de Hoogstraat geboren op zondag 7 augustus 1898 als dertiende en jongste kind van August Joseph Van Den Eynde (°Retie 5.03.1848) en Maria Constantia Van Winkel (°Houwaert 21.11.1855). Uit haar jeugd zijn onder andere de spijskaart van haar eerste communie op 15 juni 1909 bewaard en een foto uit 1911 genomen op de “koer” van de “Soeurs de Notre-Dame à Gembloux. Marguerite verbleef hier enkele jaren op kostschool. De rekening voor het vierde trimester (I juni tot 15 augustus) uit 1909 beliep 157,20 frank. 

De huwelijksreis bracht hen naar Parijs, Lourdes en verder naar Biarritz. Na hun huwelijk ging het echtpaar enkele jaren in het Modepaleis wonen waar vijf van de acht kinderen geboren werden. De woonst in de Nationalestraat was echter al snel te klein geworden voor het groeiende gezin, en dus verhuisde Charles met vrouw en kinderen in 1928 naar de Van Schoonbekestraat 140. Hier werden de drie jongste kinderen geboren.

Tijdens de oorlogsjaren woonde de familie in Antwerpen, de kinderen studeerden thuis of op kostschool.

Enkele gelukkigen zijn met hen mee op reis mogen gaan naar Zwitserland sommigen naar Saas-Fee, anderen naar Wengen of Zermatt. Zijn liefde voor de bergen was immers zo groot dat hij zijn enthousiasme graag op anderen overdroeg. Met zijn echtgenote reisde hij tweemaal naar Japan om er hun zoon Karel te bezoeken, en om van dichtbij gade te slaan hoe de mensen leefden in het Land van de Rijzende Zon. De tweede keer maakten zij de cirkel rond en reisden om de wereld.

Vader Charles bleek zeer actief in verschillende sociale werken zoals Winterhulp, het Werk der Daklozen in de Blindenstraat, het instituut Margaretha van Cortona, de gehandicapten van Sint-Jozef, het Rode Kruis, enzovoort. Na de oorlog werd hij beheerder van de C.O.O., het latere OCMW. Uit erkentelijkheid voor zijn inzet kreeg hij een aantal eretekens en werd hij in 1966 Ridder van de Orde van het Heilig Graf van Jeruzalem tijdens een plechtigheid in de Kerk van O.L.Vrouw-ten-Zavel.

Zeer lang hebben bompa en bomma samen van het leven kunnen genieten. Moeder Marguerite was bijna 90 jaar toen ze, na 68 huwelijksjaren, op 21 maart 1988 overleed. Ze werd begraven te Edegem.

In februari 1989 verliet Charles definitief het huis waar hij 60 jaar lang gewoond had, en verhuisde naar het Home Sint-Gabriël in de Van Peltstraat. Op 31 oktober 1993 werd hij temidden van vele familieleden en vrienden in het Elzenveld als eerste “Arts”- eeuweling gevierd. Op dat ogenblik had hij in het totaal 110 afstammelingen, waarvan 81 rechtstreekse.

Hij overleed in het home in de namiddag van dinsdag 15 februari 1994. Charles werd bijgezet in het familiegraf te Edegem.

Enkele “gevleugelde” uitspraken van Charles Arts:

  • soep: “’t is medicijn”!
  • “Een waar festijn” als het roastfeef was met snijbonen
  • Wanneer een bezoek wat te lang duurde naar zijn goesting: “bomma is moe”
  • Ooit met Charles Arts getelefoneerd? Of geprobeerd?