Antoine en Elisa

Antonius Joseph Arts werd te Antwerpen 14 maanden na het huwelijk van diens ouders geboren op vrijdag 15 juli 1892 als oudste zoon van bompa en bomma G. Arts van Edegem.  Deze oudste telg van dat gezin werd de daarop volgende dag gedoopt in de Onze-Lieve-Vrouwekerk in het bijzijn van diens peter en grootvader Abraham Arts en meter Sophie Van Damme.

De lagere school doorliep hij in de Everdijstraat om nadien zijn studiejaren verder te zetten aan het Sint-Ignatiusinstituut van de Paters Jezuïeten, toen gevestigd in de Korte Nieuwstraat.

Op jeugdige leeftijd kwam hij reeds zijn toekomstige echtgenote tegen, ons zo lief, maar wel speciaal moedertje, Elisabeth Caroline Hedgren, jongste telg van 12 kinderen. Zij werd op zaterdag 11 februari 1893 in de Oudemanstraat 9 te Antwerpen geboren als dochter van Johan August Hedgren en Theresia Wiebe.  In de geboorteakte van Elisa lezen wij dat haar vader, ijzergieter van beroep (later reder), afkomstig was uit de parochie Vermdö in Zweden.

Met Antoine was het liefde op het eerste gezicht en 10 jaar later stapten Antoine et Elisa in het huwelijksbootje. Maar voor die grote stap te zetten, barstte de eerste wereldoorlog uit en Antoine moest ons landje gaan verdedigen als luitenant van het Belgische leger. Hij werd hiervoor verdienstelijk gedecoreerd en aan het hoofd van het leger stapte hij te paard de sinjorenstad binnen op het einde van de oorlog. Gedurende 4 jaar had hij zijn teer beminde niet gezien of gehoord, maar zij bleven elkaar trouw. Het einde van de wereldoorlog 14-18 betekende voor hem dan ook dat hij eindelijk zijn “Liske” ten huwelijk kon vragen en kocht haar verlovingsring met zijn “soldij” dat hij gedurende die tijd gespaard had.

De toen 27-jarige Antoine en 26-jarige Elisabeth Caroline Hedgren huwden aldus op 16 september 1919 in de Sint-Laurentiuskerk te Hove. De acht kinderen van dit echtpaar kwamen in de Scheldestad ter wereld op slechts 7 jaar tijd! De oudsten waren een tweeling, die toch een dag met elkaar schelen. Na hun huwelijk woonde het echtpaar ondermeer aan de Steenhouwersvest en de Jan Van Rijswijcklaan 56 om daarna te verhuizen naar nummer 28 aan dezelfde laan.

Na de oorlog had Antoine zijn taak als mede-eigenaar van het “Modepaleis” in het familiebedrijf terug opgenomen. Bovendien stichtte hij later, samen met Dokter chirurg Leon Dierckxssens, het ziekenhuis Sint-Lucas te Ekeren in 1948. Tal van zijn kleinkinderen werden er dan ook geboren. Antoine was tevens gedurende vele jaren rechter aan de Handelsrechtbank.

Hij mocht jammer genoeg geen lang leven kennen, want hij kwam om op 58-jarige leeftijd in een gruwelijk auto-ongeval, waarbij Elisa achterbleef met 8 kinderen in volle pubertijd! Antoine overleed op zaterdag 16 december 1950 en werd te Edegem begraven.

De laatste jaren van haar leven woonde Elisa Hedgren op een appartement aan de Mechelsesteenweg.  Op dinsdag 31 maart 1970 overleed zij op 77-jarige leeftijd in de Ekerse Sint-Lucaskliniek.  Ook zij werd begraven te Edegem.