Genealogische bevraging

Beste familielid,
Bompa, Bomma, Papa, Mama, Oom, Tante, Neef of Nicht.

Ter voorbereiding van Artskesdag 2022 verzamelen we de genealogische gegevens van alle familieleden, met als uiteindelijk doel een nieuwe editie van “Geen Rijker Kroon dan Eigen Schoon” te publiceren.  

Zonder jouw onmisbare medewerking kunnen we echt geen volledige en correcte stamboom samen stellen!

LEES A.U.B. EERST EVEN DE VOLGENDE PRAKTISCHE INSTRUCTIES VOOR HET INVULLEN VAN DE “GEZINSFICHE”. Klik daarna onderaan om verder te gaan!

 • Deze bevraging is gebaseerd op een “gezinsfiche”: Graag één formulier per gezin in te vullen door een “gezinshoofd” (vader of moeder) die een nog samenwonende entiteit vormen. Een kinderloos koppel of een alleenstaande zijn in deze context ook “gezinshoofd”.
 • Alvorens eraan te beginnen verzamel je best alle officiële namen, data en plaatsen. Handig om bij de hand te hebben:
  • trouwboekje / samenlevingscontract (eventueel van verschillende partners)
  • geboorteaktes (of identiteitskaarten)
 • Wees secuur: onvolledige of foutieve gegevens worden zo ook opgenomen in de uiteindelijke publicatie.
 • Je moet de ingave aan één stuk door doen, want je kan de informatie niet tussentijds bewaren. Zorg dus (afhankelijk van grootte gezin) dat je een half uurtje tijd hebt. Een gezin met twee kinderen invullen, als je alle info bij de hand hebt, duurt ongeveer 20 minuten.
 • Wanneer er om namen wordt gevraagd, vernemen we graag de volledige namen zoals deze worden vermeld op officiële akten.
 • Het is mogelijk dat jouw gezinssituatie niet past in het stramien van de onderstaande bevraging, of dat je bepaalde zaken op een specifieke manier wil weergeven (of juist niet wil weergeven / of gevoelig ligegn). Op verschillende plaatsen kan je specifieke wensen en bedenkingen registreren, of je neemt via e-mail contact op met de organisatie.
 • De vragen met een * zijn “verplicht”, anders kan het formulier niet verder ingevuld worden.
 • Een aandachtspunt: vergeet in voorkomend geval (bijvoorbeeld bij scheiding) niet de vader of moeder van jou kind vergeten te vermelden. Wij streven naar een volledige en correcte stamboom en willen het liever niet dat een zoon of dochter zijn/haar vader/moeder niet in de stamboom kan terugvinden.

De verkregen informatie wordt alleen gedeeld middels een éénmalige publicatie uitsluitend beschikbaar voor de familieleden.  Er wordt dus zeker niets gedeeld met buitenstaanders of openbaar op een website.