Publicaties

Geen Rijker Kroon

dan Eigen Schoon

Tussen de jaren 1950-1970 hadden wij een “tante nonneke” (zuster Bernadette van de gasthuiszusters van Antwerpen, een schoonzus van Paul Arts) die werkzaam was in het materniteit van Sint-Agustinus waar toen zowat de helft van de familie geboren werd. Wanneer het eerste kleinkind van Bompa van Edegem het levenslicht zag, begon ze met het bijhouden van een register in het mooie handschrift dat de nonnetjes eigen is. Op het titelblad van het boekje schreef ze Geen rijker kroon dan eigen schoon.  Vandaar de benaming van onze genealogie!

Ons genealogische werk over kwam tot stand na jarenlang onderzoek door in de eerste plaats Bruno Arts. Een eerste fase voltrok zich begin jaren zestig, met als resultaat een uniek kalligrafisch boek op handgeschept papier van de hand van Désiré Acket (1964).  30 jaar later werden meer uitgebreide opzoekingen verricht, en kwam in 1994 “Geen Rijker Kroon dan Eigen Schoon” (uitgegeven op 250 exemplaren) tot stand.

Ter gelegenheid van “Artskesdag” in 2003 werd een “Artskesgids” uitgegeven waarin vele leuke anekdotes aan bod kwamen.  De inhoud op deze website is dan ook niet meer dan een verzameling van eerdere publicaties, echter her en der wel aangevuld met nieuw verkregen gegevens, histories, verbeteringen, fotomateriaal of verhalen.

Ter gelegenheid van Artskesdag 2022 brengen we drie edities uit:

 • Een door familieleden gratis te verkrijgen .pdf uitgave met het parenteel (afstammelingen) van stamvader Willem Arts. Dit betreft dus NIET de volledige stamboom.
 • Een eenvoudig drukwerk (grijswaarden) met de volledige stamboom inclusief bijkomende informatie en foto’s. Deze editie kan voorafgaand Artskesdag worden besteld en zal daar afgeleverd worden.
 • Een uniek (gepersonaliseerd) luxe drukwerk welke een aanvulling is op de standaard publicatie (niet alle inhoud is dezelfde). De verhoogde prijs ervan is het gevolg van tijdsintensief handwerk maar vooral ook een steunbijdrage aan Artskesdag. Deze editie zal pas ten vroegste kunnen geleverd worden in de zomer van 2023.
PDF
0
 • A4 – PDF
 • Nakomelingen van Willem Arts
Standaard
39
 • Boek A4
 • Grijswaarden
Luxe
299
 • Full color
 • Extra beelden
 • Gepersonaliseerd

“Vragen aan een schrijver te wachten met het samenstellen van zijn publicatie tot alle materiaal over het onderwerp is verzameld en alle vragen zijn opgelost, komt neer op een veroordeling tot eeuwig wachten, omdat het materiaal nooit volledig zal zijn.”

Henri Pirenne

Bronnen

Het opstellen van een stamboom is uiteraard een monnikenwerk, en vereist zeer veel welkome hulp. Wij hebben ons o.a. meermaals kunnen richten tot de volgende archieven:

 • het Rijksarchief voor Noord-Brabant aan de Zuid-Willemsvaart 2 te ‘s-Hertogenbosch.
 • het Rijksarchief in Limburg aan de Sint-Pietersstraat 7 te Maastricht.
 • het Rijks- en Stadsarchief van Antwerpen.
 • het Rijksarchief te Maastricht voor wat de parochieregisters van Geijsteren betreft, en de voorhuwelijkse dispensaties van het bisdom Roermond.
 • het oud rechterlijk archief (ora) betreffende Vierlingsbeek in het streekarchief te Grave.
 • de Burgerlijke Stand van de stad Antwerpen.
 • de archieven van Antwerpse parochiekerken zoals Onze-Lieve-Vrouw, Sint-Andries, Sint-Antonius, Sint-Carolus en Sint-Paulus

Wij citeren op deze website en in publicaties (vaak letterlijk) passages uit volgende bronnen:

 • Het uiterst gedetailleerde geschiedkundig boek over Vierlingsbeek “Grenzen Verlegd” van de stichting ‘de Oude Schoenendoos’
 • Het boek “Vierlingsbeek – Groeningen; deel 1, kerk en onderwijs”. Uitgegeven in 1984 door “de Oude Schoenendoos”
 • De “Gemeentegids Vierlingsbeek” uit 1991
 • “Geijsteren, een heerlijk landgoed” door Th. Jeuken, uitgegeven in 1989 door “Freulekenshuus” ter gelegenheid van de tentoonstelling “Groeten uit Geijsteren”.
 • Brochure over Meerlo-Wansum
 • “Gedenkboek gilde Geysteren” uitgegeven bij gelegenheid van het 500-jarig bestaan van het St.-Willibrordusgilde in 1972.
 • “Geijsteren en het Gilde” uitgegeven door het Koninklijk Sint Willibrordusgilde Geijsteren in 1982.
 • Verschillende websites van officiële instanties zoals de website van de provincies Noord-Brabant en Limburg, evenals websites van genealogische verenigingen.
 • “uit de Parochie van Miserie” door John Wilms
 • “onder Sint-Andriestoren” door John Wilms uit 1941.
 • “De gids voor oud Antwerpen”.
 • de “Artskesgids” uit 2003