Familie verhalen

Bompa van Edegem met dochter en schoondochters, 1946

Kanteling

voorgedragen op de jaargetijde mis van 24 oktober 2021

Burgemeester Arts

Na een woelige verkiezingsstrijd met “wansmakelijke” verkiezingsartikels en –pamfletten werd hij in februari 1927 aangesteld tot burgemeester van Edegem.

Blankenberge

Vakantietradities werden in ere gehouden, en steeds weer vonden Artskes elkaar in Blankenberge.

Antoine en Elisa

Met Antoine was het liefde op het eerste gezicht en na 10 jaar stapten Antoine et Elisa in het huwelijksbootje. Maar voor die grote stap te zetten, barstte de eerste wereldoorlog uit en Antoine moest ons landje gaan verdedigen als luitenant van het Belgische leger.

Charles en Marguerite

De huwelijksreis bracht hen naar Parijs, Lourdes en verder naar Biarritz. Na hun huwelijk ging het echtpaar enkele jaren in het Modepaleis wonen waar vijf van de acht kinderen geboren werden.

Paul en Josepha

Hij was in 1920 getrouwd en woonde de eerste drie jaren op de ‘mansarde’ van het “Voetje”, het ouderlijk huis van ons moeder. Daar werden mijn broer Paul en onze oudste Zus geboren.

Georges en Elsa

In 1958 namen Georges en Elza hun intrek in een nieuw gebouwde villa aan de Oosterveldlaan in Mortsel. Hij was aldaar vele jaren president van tennis- en bridgeclub Pulhof. Eens op pensioen was dat zijn buitenverblijf!

Frans en Lily

De voornaam van vader (Frans) veranderde naargelang de aanspreker. Sus of Fa voor zijn broers, François voor zijn schoonfamilie. Als moeder vader aansprak met François werd er onweer verwacht.

Joseph en Mit

Jef was een strenge vader en een zeer hartelijke en tedere echtgenoot, die in zijn vrouw bovenal de “moederfiguur” zocht. Belangrijker nog dan de studies van zijn kinderen achtte hij hun kerkelijk medeleven.

Bezoeken aan den Bompa in Edegem

Willem’s huis in Edegem was een thuis waar groot en klein elkaar ontmoetten met Nieuwjaar en op sommige feestdagen, en waar zij onder meer in de zomer fruit mochten komen plukken in de grote tuin.

Godsvrucht

Wij moesten blindelings geloven wat de Heilige Kerk ons voorhield en vooral geen ‘ongelovige Thomas’ zijn. Dat het leven pure ernst was, kwam tot uiting in de slogans die ons rond de oren werden geslingerd.

De oudste foto van voorouders

Abraham Josephus Antonius Arts was het derde kind (tweede zoon) van de toen 27-jarige Jan Arts (V) en de 32-jarige Anna Steens. Hij werd geboren op vrijdag 26 oktober 1838 in het huis aan de Sint-Jacobsmarkt 39 te Antwerpen.

De Congoboot

De kinderen kwamen met de Congoboot. De Victoriaanse afkeer voor seksualiteit was nog nadrukkelijk aanwezig. Het was een absoluut taboe.

Sint-Andries kwartier

Sint-Andries is een stadsdeel waar men wel eens van zei dat men er moet geboren zijn om het te kennen en te appreciëren.

Artskesdag Historiek

In 1966, ter herinnering van de 100ste geboortedag van Willem Arts, kwamen 220 familieleden samen op de trappen van het Paleis van Schone Kunsten.

Inventaris van 18de eeuwse voorvader

Op datum van 8 januari 1729 vinden we in het archief van het “Land van Cuyck” een akte met daarin de inventaris van alle bezittingen van Aert Peters.

Onze herkomst

Onze familie Arts is afkomstig uit de naburige dorpen Geijsteren en (daarna) Vierlingsbeek.

Kleermakers G. Arts en Zonen

Op 10 juni 1921 werd de firma “G. Arts en Zonen” opgericht. Vanaf 1923 zou “Sint-Andries” deel uitmaken van het familiebedrijf, en in datzelfde jaar kochten de zonen Antoine, Charles en Paul het andere hoekpand aan.

De Nonkel Paters

Nonkel Jom, Nonkel Louis en Nonkel Ri. En later Karel, Piet, Luc en Herwig.

Huwelijkscontract Hendrik Arts uit 1776

Aan de voornoemde minderjarige dogter van den Bruydegom moeten worden uytgerijkt een koey, een bed met zijn toebehooren, drie en eenen halven mergen bouwland in het Makker Veld onder Vierlinxbeek geleegen …

Notenboom in Edegem

Als een blijvend symbool van deze weelderig bloeiende stamboom werd in de vruchtbare grond van ‘onzen bompa van Edegem’, in de achtertuin van het huis van ‘nonkel Fa’, – nu een openbaar parkje dicht bij de oude kerk -, een eigen “Artskesboom”, een ranke notenboom, geplant!

De familienaam Arts

Onze familienaam is een patroniem; een persoonsnaam afgeleid van de voornaam van de vader. In ons geval is de achternaam de afleiding of aanduiding van een vader met de voornaam Arnoldus.

Andere Arts in Antwerpen

Snel opeenvolgende geboorten van Artskes wezen er duidelijk op dat hier meer dan één “Arts” aan het werk was

Willibrord in Geijsteren

De verering van Willibrord bestond in Geijsteren met zekerheid al in die 15e eeuw. De legende verhaalt dat Willibrod hier rond 700 heeft gedoopt en gepredikt! Het dopen vond plaats in bestaande waterkuilen, door onderdompeling.

Artskeslied

Artskeslied uit 2003 op de muziek van Luigi Denza: “Funiculi, funicula”.

Roomschen godsdienst in Vierlingsbeek

Hoog boven de dorpkens, die meeslingeren met de bochten van de Maas, hoog boven de huizen, die dicht opeen gebouwd werden op de kliffen langs de rivier, steekt steil en zwaar de Beekse toren

De Republikeinse kalender

De Franse Revolutie had zich de ontkerstening van Frankrijk en de uitroeiing van alle geopenbaarde godsdienst voor doel gesteld.